Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2013

FuckingIrony
2709 0ee5
FuckingIrony
2719 2c25
Reposted fromcrumb crumb
FuckingIrony
Reposted fromblackstars blackstars
FuckingIrony
Cokolwiek możesz zrobić lub marzysz o tym, że możesz, zacznij to robić. ŚMIAŁOŚĆ zawiera w sobie geniusz, magię i siłę.
— Johann Wolfgang Goethe
FuckingIrony
Dlaczego zwyczajnie nie powiedzieć prawdy? Ze strachu, jakiegoś panicznego lęku przed odrzuceniem? Co to jest odrzucenie? Doświadczamy go codziennie, odczuwalnie lub nie, w większym lub mniejszym stopniu... To nic nie daje, to "tylko" jakaś bariera nie do pokonania, kolejna.
Reposted fromthesmajl thesmajl
FuckingIrony
2742 071e
Reposted frombabalikessoup babalikessoup

December 11 2012

FuckingIrony
2205 0c18
Reposted fromhahaha-no hahaha-no
FuckingIrony
2253 d77a
Reposted fromnensha nensha
FuckingIrony
2263 3cec 500
Reposted fromepidemic epidemic
FuckingIrony
2302 3697
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

November 26 2012

FuckingIrony
7676 63d6
Reposted fromaromantycznie aromantycznie
FuckingIrony
Play fullscreen
Reposted frommahvash mahvash
FuckingIrony
7896 05f0
Reposted frommagdacnn magdacnn
FuckingIrony
6115 33be
Reposted fromnotavailable notavailable viabeginagain beginagain
FuckingIrony
1441 8f1f
Reposted bydidonceliveafunctioninglifeNormaJeaneMPorcelain
FuckingIrony
1164 631a
Reposted fromscorpix scorpix
FuckingIrony
Reposted fromstraytank straytank

November 25 2012

FuckingIrony
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— Marek Hłasko
Reposted frombeatlegirl beatlegirl
FuckingIrony
3242 6153
Reposted fromnewest newest
FuckingIrony
3334 b588
Reposted fromefedryna efedryna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl